جدول وزن قوطی جات سبک استاندارد به طول ۶ متر با محاسبه تلورانس ۴% ±

Square Tubes Weight (kg/m) – Tolerances ± %۴

۴۰*۱۰
۴۰*۱۰*۷۰=۳٫۲۷۶
۴۰*۱۰*۸۰=۳٫۷۴۴
۴۰*۱۰*۹۰=۴٫۲۱۲
۴۰*۱۰*۱=۴٫۶۸۰
۴۰*۱۰*۱/۲۵=۵٫۸۵۰
۴۰*۱۰*۱/۵=۷٫۰۲۰
۴۰*۱۰*۲=۹٫۳۶۰
۴۰*۲۰
۴۰*۲۰*۷۰=۳٫۹۳۱
۴۰*۲۰*۸۰=۴٫۴۹۲
۴۰*۲۰*۹۰=۵٫۰۵۴
۴۰*۲۰*۱=۵٫۶۱۶
۴۰*۲۰*۱/۲۵=۷٫۰۲۰
۴۰*۲۰*۱/۵=۸٫۴۲۴
۴۰*۰۲۰*۲=۱۱٫۲۳۲
۵۰*۳۰
۵۰*۳۰*۷۰=۵٫۲۴۱
۵۰*۳۰*۸۰=۵٫۹۹۰
۵۰*۳۰*۹۰=۶٫۷۳۹
۵۰*۳۰*۱=۷٫۴۸۸
۵۰*۳۰*۱/۲۵=۹٫۳۶۰
۵۰*۳۰*۱/۵=۱۱٫۲۳۲
۵۰*۳۰*۲=۱۴٫۹۷۶
۶۰*۲۰
۶۰*۲۰*۷۰=۵٫۲۴۱
۶۰*۲۰*۸۰=۵٫۹۹۰
۶۰*۲۰*۹۰=۶٫۷۳۹
۶۰*۲۰*۱=۷٫۴۸۸
۶۰*۲۰*۱/۲۵=۹٫۳۶۰
۶۰*۲۰*۱/۵=۱۱٫۲۳۲
۶۰*۲۰*۲=۱۴٫۹۷۶
۶۰*۳۰
۶۰*۳۰*۷۰=۵٫۸۹۶
۶۰*۳۰*۸۰=۶٫۷۳۹
۶۰*۳۰*۹۰=۷٫۵۸۱
۶۰*۳۰*۱=۸٫۴۲۴
۶۰*۳۰*۱/۲۵=۱۰٫۵۳۰
۶۰*۳۰*۱/۵=۱۲٫۶۳۶
۶۰*۳۰*۲=۱۶٫۸۴۸
۶۰*۴۰
۶۰*۴۰*۷۰=۶٫۵۵۲
۶۰*۴۰*۸۰=۷٫۴۸۸
۶۰*۴۰*۹۰=۸٫۴۲۴
۶۰*۴۰*۱=۹٫۳۶۰
۶۰*۴۰*۱/۲۵=۱۱٫۷۰
۶۰*۴۰*۱/۵=۱۴٫۰۴
۶۰*۴۰*۲=۱۸٫۷۲۰
۸۰*۴۰
۸۰*۴۰*۷۰=۷٫۸۶۲
۸۰*۴۰*۸۰=۸٫۹۸۵
۸۰*۴۰*۹۰=۱۰٫۱۰۸
۸۰*۰*۱=۱۱٫۲۳۲
۸۰*۴۰*۱/۲۵=۱۴٫۰۴۰
۸۰*۴۰*۱/۵=۱۶٫۸۴۸
۸۰*۴۰*۲=۲۲٫۴۶۴
۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹
” *۰/۷ =   ۵٫۱۴۳
” * ۰/۸=   ۵٫۸۷۸
” * ۰/۹ =   ۶٫۶۱۲
” * ۱=   ۷٫۳۴۷
” * ۱/۲۵=   ۹٫۱۸۴
” * ۱/۵=   ۱۱٫۰۲۱
” * ۲=   ۱۴٫۶۹۵
۲۵ * ۱۰
۲۵*۱۰*۷۰ =   ۲٫۲۹۳
۲۵*۱۰*۸۰ =   ۲٫۶۲۰
۲۵*۱۰*۹۰ =   ۲٫۶۴۸
۲۵*۱۰*۱ =   ۳٫۲۷۶
۲۴*۱۰*۱٫۲۵ =   ۴٫۰۹۵
۲۵*۱۰*۱٫۵ =   ۴٫۹۱۴
۲۵*۱۰*۲ =   ۶٫۵۵۲
۳۰*۱۰
۳۰*۱۰*۷۰=۲٫۶۲۰
۳۰*۱۰*۸۰=.۹۹۵
۳۰*۱۰*۹۰=۳٫۳۶۹
۳۰*۱۰*۱=۳٫۷۴۴
۳۰*۱۰*۱/۲۵=۴٫۶۸۰
۳۰*۱۰*۱/۵=۵٫۶۱۶
۳۰*۱۰*۲=۷٫۴۸۸
۳۰*۲۰
۳۰*۲۰*۷۰=۳٫۲۷۶
۳۰*۲*۸۰=۳٫۷۴۴
۳۰*۲۰*۹۰=۴٫۴۱۲
۳۰*۲۰*۱=۴٫۶۸۰
۳۰*۲۰*۱/۲۵=۵٫۸۵۰
۳۰*۲*۱/۵=۷٫۰۲۰
۳۰*۲۰*۲=۹٫۳۶۰
۳۵*۱۵
۳۵*۱۵*۷۰=۳٫۲۷۶
۳۵*۱۵*۸۰=۳٫۷۴۴
۳۵*۱۵*۹۰=۴٫۲۱۲
۳۵*۱۵*۱=۴٫۶۸۰
۳۵*۱۵*۱/۲۵=۵٫۸۵۰
۳۵*۱۵*۱/۵=۷٫۰۲۰
۳۵*۱۵*۲=۹٫۳۶۰

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.